Wie

Hoezo wie?

Nou bijvoorbeeld, wie zijn lid van Velsen? Als u dat echt wilt weten dan zullen we u die informatie natuurlijk niet onthouden.  U bent van harte welkom op een van onze clubavonden om de gezichten (en alles wat daar bij hoort) zelf een keer te komen
bekijken.

Of…….. door wie wordt het bestuur van Velsen gevormd? Ook dat mag u rustig weten.    Klik maar even op bestuur.

Of……Welke andere clubs, instellingen of mensen vinden we aardig, ga naar Links.

Maar vooral……… Nou, voor diegenen die al lid zijn, anders waren ze dat niet toch? ……………………………………………misschien ook wel voor u!
Het ligt nu allemaal binnen uw bereik! Als u interesse heeft om eens vrijblijvend een clubavond bij te wonen, bel dan even met de secretaris.