Wat

Wat wordt er zoal uitgevoerd op de clubavonden van Velsen

Een overzicht van het programma vindt u onder deze link.
We vormen met z’n allen een groep van, wat we tegenwoordig noemen, audio-visuele amateurs.
Vroeger hielden we ons bezig met “smalfilm” (dubbel 8, super 8 en soms 16 mm), maar tegenwoordig zijn er eigenlijk alleen nog maar mensen die met
digitale video werken (al dan niet HD)  We zijn, als Noord-hollandse vereniging, aangesloten bij FAA NH’63, het provinciale district van de NOVA.
De NOVA (Nederlandse Organisatie van Audiovisuele Amateurs) coördineert de bezigheden van de districten .

  • Zij leidt  juryleden op,
  • onderwerpt deze aan een jaarlijke toets
  • zorgt er voor dat één van de districten de jaarlijkse Nationale Wedstrijd organiseert.
  • Zij beheert ook de Film- en videotheek

Zelf is de NOVA weer aangesloten bij de mondiale organisatie voor amateur filmer, de UNICA.
Jaarlijks wordt het UNICA-festival, zeg maar het wereldkampioenschap van de UNICA-landen gehouden.
De eer om daaraan deel te nemen  is ooit een behoorlijk aantal leden van Velsen ten deel gevallen.
Elk lid van Velsen ontvangt tevens een aantal keer per jaar ons clubblad de  “Beeldspraak”.